Giỏ hàng

Nhà máy 4: Công ty TNHH MTV Quang Quân Nha Trang

 

Địa chỉ: Thôn 1, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà

Diện tích: ~8000m2 - 50 nhân sự