Giỏ hàng

Nhà máy 3: Hà Nam

 

Địa chỉ: KCN Đồng Văn 1, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, trên diện tích 23,600 m2 và có 200 lao động