Giỏ hàng

Nhà máy 3: Công ty TNHH Quang Quân - Hà Nam 1

 

Địa chỉ: KCN Đồng Văn 1, Bạch Thượng, Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

Diện tích 23,549 m2 - 200 nhân sự