Giỏ hàng

Nhà máy 7: Công ty TNHH Quang Quân - Hà Nam 2

Địa chỉ: Tại khu Công Nghiệp Đồng Văn 2, Duy Minh, Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

Diện tích: 26,631 m2.