Giỏ hàng

Nhà máy 7: Hà Nam

Địa chỉ: Tại khu Công Nghiệp Đồng Văn 2, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, trên diện tích 26,631 m2 , hiện nay đang bắt đầu đầu tư.