Giỏ hàng

Nhà máy 6: Bà Rịa, Vũng Tàu

Địa chỉ trụ sở: ấp 5, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, có diện tích 37,880 m2 và hiện có 30 lao động