Giỏ hàng

Nhà máy 2: Hà Nội

 

 

Địa chỉ: Ở Xã Bích Hoà, Thanh Oai, Hà Nội (đi vào SXKD năm 2007) trên diện tích 3000 m2 và có 70 lao động