Giỏ hàng

Nhà máy 2: Công ty TNHH Quang Quân - Hà Tây

 

 

Địa chỉ: Ở Xã Bích Hoà, Thanh Oai, Hà Nội (đi vào SXKD năm 2007) 

Diện tích 3000 m2 - 40 nhân sự