Giỏ hàng

Khay nhựa PS

QQ-0050 - Hộp đen Q225 (2N)
QQ-0088 - Bát chay
Liên hệ
QQ-0049 - Hộp đen Q225 (1N)
QQ-0046 - Muffin (Nho 700g)
QQ-0045 - Bát tô
Liên hệ
QQ-0044 - Bát nhỡ
QQ-0029 - Hộp đen Q250 (2N)
QQ-0028 - Hộp đen Q250 (1N)
QQ-0025 - Hộp đen 5 ngăn