Giỏ hàng

Nhà máy 5: Tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ: Cụm CN Tứ Hạ, Phường Tứ Hạ, TX Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế, có diện tích 17,780 m2 và có 100 lao động