Giỏ hàng

quangquanplastic

QQ-0067 - Nắp ly 140 PP
QQ-0066 - Nắp ly 220 PP
QQ-0050 - Hộp đen Q225 (2N)
QQ-0011 - Đĩa ovan
QQ-0010 - Khay xốp TKD1
QQ-0009 - Hộp xốp T1 bé
QQ-0091 - Gang tay PE
QQ-0088 - Bát chay
Liên hệ
QQ-0087 - Nắp ly PET ø95
QQ-0086 - Nắp ly PET ø85