Giỏ hàng

Nắp ly PET

QQ-0087 - Nắp ly PET ø95
QQ-0086 - Nắp ly PET ø85
QQ-0081 - Nắp ly D120 PET
QQ-0071 - Nắp ly D93 PET